Kaukolämpö ja ympäristö

Huittisten Lämpö Oy:n lämpöenergia tuotetaan vuonna 2007 valmistuneessa kiinteän polttoaineen lämpölaitoksessa. Polttoaineina käytetään pääosin kotimaisia polttoaineita. Varapolttoaineena käytetään öljyä.

Kaukolämmitys käyttää tehokkaasti ja hyödyllisesti luonnonvaroja silloinkin, kun tuotetaan pelkästään lämpöä. Avainsanoja ovat polttoaineiden edullisuus ja ympäristöystävällisyys.

Polttoaineet valitaan paikkakuntakohtaisesti. Noin kolmannes kaukolämmöstä tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla, pääosin turpeella, mutta myös hakkeella, sahausjätteillä, biokaasulla, teollisuuden jätelämmöllä ym. Kotimaisten polttoaineiden käyttöä tehostetaan tutkimuksella ja tuotekehityksellä.

Kolmannes kaukolämmöstä tehdään maakaasulla, jolloin päästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Suurimmissa rannikkokaupungeissa kaukolämpöä tuotetaan myös hiilellä. Tuotannosta syntyvät savukaasut puhdistetaan tehokkaasti.

Energiatuotannon päästöjä seurataan säännöllisesti. Niiden vähentämiseksi tehdään jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Energiayhtiöt ovat olleet uranuurtajia rikinpoistolaitteiden rakentamisessa. Myös typenoksidien vähentämiseksi on otettu käyttöön erilaisia menetelmiä.

Suurimmissa kaupungeissamme tehdyt ilman laadun tutkimukset osoittavat mm. rikkipitoisuuden vähentyneen kaukolämmityksen ansiosta.

Huittisten Lämpö Oy
Frami, Kampusranta 9 c
60320 Seinäjoki

Laskutusosoite:
Huittisten Lämpö Oy
07053324
PL 100 KOLLEKTOR SCAN
FI-80020 KOLLEKTOR SCAN
Pohjois-Karjala