Ajankohtaista

9/2022

Juha Kuivinen on aloittanut 8.9. alkaen uutena lämpöyhtiön toimitusjohtajana.

8/2022

Huittisten Lämpö Oy on jakanut vuodelle 2022 toiminta-avustuksia huittislaisille urheilu- ja liikuntaseuroille nuorten toiminnan tukemiseen. Kiitämme kaikkia hakemuksen jättäneitä seuroja hyvin laadituista hakemuksista. Päätimme jakaa toiminta-avustusta kaikille hakukriteerit täyttäneille hakijoille. Toiminta-avustusta myönnettiin seuraaville seuroille: Lauttakylän Luja ry, SBS Rupu, Huittisten Voimistelu ja Liikunta ry, Ratsastusseura Varsa ry ja Huittisten triathlon ja uimaseura ry.

6/2022

Huittisten Lämpö jakaa vuodelle 2022 toiminta-avustuksia Huittislaisille urheilu- ja liikuntaseuroille nuorten toiminnan tukemiseen. Avustuksen enimmäismäärä vuodelle 2022 on 5000 €. Toiminta-avustusta myönnetään yhteisön tai seuran sääntöjen mukaiseen toimintaan ja tuen kohteena voi olla yhdistys, seura tai näiden alaisuudessa toimiva ryhmä tai joukkue. Urheilu- ja liikuntaseurat hakevat avustusta seurana. Huittisten Lämpö päättää avustusten saajista ja avustusten määristä.

Hakuaika on 1.7.-5.8.2022.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siinä on esitettävä hakijaseuran sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Lisäksi tulee esittää lyhyt kuvaus tuen kohteena olevan yhdistyksen/seuran/ryhmän toiminnasta ja avustuksen tarkoituksesta. Lisäksi tulee esittää haettava rahasumma.

Hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen antti.lumme@adven.com. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

2/2022

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hintakehitys vuoden 2021 kesän jälkeen on ollut hyvin nousujohteista. Esimerkiksi sähköenergian hinnat ovat tuplaantuneet vuoden sisällä, mikä vaikuttaa merkittävästi sähkölämmiteisten rakennusten lämmityskustannuksiin. Huittisissa kaukolämmön hinta on saatu pidettyä samalla tasolla kuin se on ollut viimeisten kahdeksan vuoden ajalla. Siten alla oleva kaavio hintakehityksestä on edelleen ajan tasalla. Pientä nousua on vuoden 2022 alussa tapahtunut, hinnan ollessa nyt noin 62 €/MWh (alv. 0 %). Huittisten Lämpö on sitoutunut pitämään kaukolämmön hinnan mahdollisimman kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

1/2021

Uusi laki polttoaineiden valmisteverosta astui voimaan 1.1.2021. Huittisissa pääpolttoaineen eli turpeen ja varapolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn energiavero nousi 2,70 €/MWh alv. 0 %. Aiempina vuosina lämpöyhtiö on pyrkinyt pitämään kaukolämmön hinnan ennallaan veronkorotuksista huolimatta. Lämpöyhtiö ei pyri nykyisin tekemään lainkaan voittoa, joten emme voi päästää tulosta tappion puolelle ja joudumme nostamaan kaukolämmön hintaa energiaveron korotuksen mukaisesti. Hinnankorotuksesta on lähetetty asiakaskirje kaikille kaukolämpöasiakkaille tammikuun alussa.

5/2018

Uusi laki polttoaineiden valmisteverosta astui voimaan 1.1.2018. Huittisissa varapolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn energiavero nousisiten 1,52 €/MWh alv. 0 %. Samaan aikaan siirryttiin kalliimman öljypolttoaineen käyttöön. Kaaviosta voidaan havaita, että näillä ei ole ollut vaikutusta kaukolämmön asiakashintaan ja sama vakaa hintakehitys Huittisissa jatkuu edellisten vuosien tapaan.


1/2018

Uusi laki polttoaineiden valmisteverosta on astunut voimaan 1.1.2018. Huittisissa varapolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn energiavero nousee siten 1,52 €/MWh alv. 0 %.

Asiakkaiden kaukolämpömittareiden luenta tullaan jatkossa suorittamaan etäluentana, joten asiakkaiden ei jatkossa tarvitse enää lähettää mittarin lukemia laskutusta varten.

Kaukolämpöasiakkaille tullaan lähettämään lähiaikoina kirje, missä selostetaan muutoksia ja niiden vaikutuksia kaukolämmön hinnoitteluun.

11/2017

Valtioneuvoston asetuksen 750/2013 mukaisesti on Huittisissa jouduttu siirtymään marraskuussa raskaan öljyn käytöstä kalliimman kevyen öljyn käyttöön. Jatkossa tulee Meijerin sekä Huhkolan öljylaitosten polttoaine olemaan kevyt polttoöljy. Lisäksi on kaikkien polttoöljyjen energiaveroihin tulossa vuoden 2018 alussa noin 7 % korotus. Huittisten Lämmön hallituksen päätöksellä ei kalliimman polttoaineen ja veronkorotuksen aiheuttamaa tuotantokustannusten nousua viedä kaukolämmön asiakashintoihin, vaan kaukolämmön hinta pidetään nykyisellä tasolla.

2/2017

Huittisten Lämpö on päättänyt kehittää kaukolämmön mittarointia. Tällä hetkellä asiakkaat itse ilmoittavat kuukausittain mittarin lukemat laskutusta varten. Jatkossa mittaustiedot siirtyvät automaattisesti laskutukseen GSM-viestin avulla, jolloin ns. käsiluennasta voidaan luopua kokonaan. Tästä ilmoitetaan asiakkaille, kun uusi järjestelmä on otettu käyttöön.

Mittareiden etäluennan avulla saadaan useita hyötyjä. Lämmönkulutuksen seuranta tarkentuu, kun saadaan käyttöön tuntitason mittausdataa. Lisäksi mittauksen avulla voidaan havaita mahdollisia laitevikoja ja epänormaaleja kulutuksia. Myös asiakkaan lämmönsiirtimien toiminnasta saadaan arvokasta tietoa, kuten esim. kaukolämpöveden jäähtymä.

12/2016

Uusittu laki polttoaineiden valmistusverosta astuu voimaan 1.1.2017. Uuden lain myötä korotetaan lähes kaikkien fossiilisten polttoaineiden verotusta. Esimerkiksi raskaan polttoöljyn osalta korotus on 1,56 €/MWh ja kevyen polttoöljyn osalta 1,47 €/MWh. Turpeen verotus säilyy ennallaan.

Raskaan polttoöljyn osuus Huittisten lämpöenergiantuotannossa on melko pieni, joten uuden lain myötä nousee kaukolämmön hinta Huittisissa noin 0,3 €/MWh (alv. 0 %).

9/2016

Sateisesta heinäkuusta huolimatta ovat turpeen tuotantomäärät normaalilla tasolla ja myös Huittisiin on saatu hankittua tarvittavat määrät turvetta ensi talvea ajatellen. Siten kalliimpien polttoaineiden kuten hakkeen ja pelletin käyttö jäänee vähäiseksi, mikä auttaa pitämään kaukolämmön hinnan Huittisissa mahdollisimman alhaisena.

2/2016

Valtioneuvosto on hyväksynyt 25. helmikuuta metsähakesähkön tukijärjestelmää ja turpeen veron alentamista koskevien muutosten voimaantuloksi 1.3.2016. Turpeen vero alenee 1,9 euroon megawattitunnilta. Tällä hetkellä turpeen vero on 3,4 euroa megawattitunnilta. Kaukolämmön hinta alenee Huittisissa siten noin 1,20 €/MWh (alv. 0 %) maaliskuusta lähtien.

11/2015

Öljyn hinta on pysynyt koko vuoden 2015 alhaisella tasolla. Samoin kiinteiden polttoaineiden (hake ja turve) hinnat ovat pysyneet vakaina. Tämän johdosta on kaukolämmön energiahinta alentunut hieman vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 syksyllä oli energian hinta noin 62 €/MWh, kun se loppuvuonna 2015 on hieman yli 59 €/MWh (alv. 0 %).

1/2015

Huittisten Lämpö on ottanut uuden putkilinjan käyttöön. Uutta putkea tehtiin välille Rekitie - Risto Rytin katu yhteensä noin 900 metriä. Putki lisää kaukolämmön tehonsiirtokapasitteetia keskustan alueella sekä lisää toimintavarmuutta varsinkin terveyskeskuksen suuntaan.

12/2014

Kaukolämpöverkon varalaitos sijaitsee Meijerin kiinteistössä. Varalaitos on varustettu joulukuussa varavoimalaitteistolla, jonka avulla kaukolämmön tuotanto Huittisissa varmistetaan pitkäkestoisten sähkökatkojen aikana.

Kuva meijerin varavoimakoneesta.

10/2014

Huittisten Lämmön uusi logo ja uudet www-sivut on otettu käyttöön.

Huittisten Lämpö Oy
Frami, Kampusranta 9 c
60320 Seinäjoki

Laskutusosoite:
Huittisten Lämpö Oy
07053324
PL 100 KOLLEKTOR SCAN
FI-80020 KOLLEKTOR SCAN
Pohjois-Karjala